Læserbrev i Bornholms Tidende

 

 

Et valg at træffe – også for Rønne!

Hvad Søren, Lisbeth – kommer du helt til Svaneke?’
Spørgsmålet mødte mig en blæsende, kold dag i sidste uge hvor jeg var rundt med Bornholmerlistens valgbrochure til alle brevsprækker. Og Ja – jeg kommer gerne også helt til Svaneke – ligesom jeg gerne kommer helt til Nexø, Gudhjem, Allinge, Hasle, Aakirkeby og Klemensker.

Det vedkommer nemlig både mig og Bornholmerlisten, at der er trivsel og udvikling over hele øen. Når jeg alligevel lige i disse linjer vælger at henvende mig specielt til borgere i Rønne, er det fordi jeg af et ærligt hjerte vil tro, at min chance for at blive stemt ind ligger i den by, jeg har boet i de sidste 35 år. Og derfor skal opfordringen til mine medborgere i Rønne lyde:

-Vil du have en ’vagthund’ i salen som utrætteligt presser på for at Amtsgymnasiets snart kæmpe bygning i Søborgstræde ikke skal stå tom længe og blive en skændsel for Rønne…

-Vil du have en engageret Rønne bo som var med til at barsle Grønne Rønne’s visioner for vores by i salen for at kæmpe for at Amtmandsgården og den smukke have forbliver i offentligt eje til glæde for et Rønne Bymuseum og en Byhave ud over det sædvanlige…

-Vil du have en lokal ildsjæl i salen for at sikre fortsat forskønnelse af Rønne…

-Vil du oven i det lokale fokus have en medborger med et skarpt og målrettet blik på at skabe bedre vilkår for det bornholmske erhvervsliv til gavn for alle i arbejde og for det skattegrundlag der skal til, for at vi kan realisere alle de kulturelle og sociale goder, vi som borgere på vores dejlige ø både efterspørger og forventer…

-ja, så giv mig din personlige stemme, og følg mig undervejs – du vil nemlig altid kunne se, hvad jeg stemmer, når vi stemmer i kommunalbestyrelsessalen. Og jeg stemmer kun på det, min sunde fornuft siger mig tjener flest mulige bornholmere. I Rønne såvel som i Svaneke og i øens andre dejlige byer. Se evt. mere om Bornholmerlisten’s holdninger på www.bornholmerlisten.dk

 

Lisbeth Riemann

Kandidat på Bornholmerlisten (liste W)

Pistolstræde 2, 3700 Rønne

Mobil 20200641

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *