Bornholmerlisten om kommunaldirektør Peter Loft’s indgreb mod ytringsfriheden for ansatte under valgkampen.

Bornholms Tidende, mandag d. 13/11 2018:

Carl Ilsøe om forbud mod valgreportager:

Det er en form for censur

I mine snart 36 år i kommunalpolitik har jeg aldrig oplevet noget lignende. Det er helt usædvanligt, og set med mine øjne er der tale om en form for censur og en form for beskyttelse af magthaveren. I dette tilfælde borgmesteren, fordi det er en kedelig sag i en kommune, hvor man gerne vil beskrive, at alt fungerer perfekt.

Så skarp lyder kritikken fra Bornholmerlistens Carl Ilsøe efter, at kommunaldirektør Peter Loft i sidste uge har nedlagt forbud mod at medierne kan lave reportage fra bl.a. hjemmeplejen og plejehjemmene som led i kommunalvalgets emner. Det er ifølge kommunaldirektøren sket for at beskytte de ansatte mod at blive taget til indtægt for holdninger, der kan risikere at blive misbrugt i valgkampen.

Carl Ilsøe kæder beslutningen sammen med den kritik, der har været af kommunens ældrepleje de seneste uger, og altså en beslutninger, der er kommet fra et højere sted end kommunaldirektørens kontor.

-Jeg er overbevidst om, at det ikke er Peter Loft, der har taget beslutningen. Han har sendt beskeden ud og tager det på sin kappe, men det gør han selvfølgelig ikke af sig selv. Så dumme er der næppe nogen, der er. Det er hårde ord, og så kan du sige, at det er injurierende, men de kan bare anlægge injuriesag, hvis de vil. Der er overhovedet ingen tvivl om, at borgmesteren har sat det i gang, men det kan jeg jo ikke bevise, siger Carl Ilsøe.

Kan du ikke forholde dig til, at man virkelig ønsker at beskytte de kommunalt ansatte i valgkampen?

-Det er i hvert fald det, man dækker sig ind under. Det vil altid være en balanceakt, men så længe der ikke er nogen, der er blevet misbrugt endnu, så lugter det voldsomt. Både Bornholmerlisten og andre partier siger, at dette er uacceptabelt.

Aldrig oplevet tidligere.

En ekspert har udtalt til avisen, at man har indført lignende forbud i andre kommuner tidligere.

-Ja, og en anden ekspert har udtalt det modsatte. Jeg tvivler ikke på, at det har fundet sted andre steder i landet, men her på Bornholm har jeg i mine 36 år i politik aldrig oplevet, at det har været nødvendigt tidligere. Mig bekendt er ingen blevet forulempet endnu. Men der er kommet nogle uheldige sager frem, som alle vi politikere – inklusive mig selv – overhovedet ikke har været klar over, så der er jo et problem eet eller andet sted, som man ikke kan blive ved med at dække over.

-Enten lytter man ikke til de ansatte, der går og laver arbejdet på jorden, eller også er det noget andet. Vi er alle klar over, at hjemmehjælpen har travlt, men vidste ikke, at det åbenbart er sådan et kæmpe problem, siger Carl Ilsøe.

-Jeg tror, at et flertal i kommunalbestyrelsen lige som mig mener, at det er utilstedeligt, tilføjer han.

Hvis det er tilfældet, så kunne I vel hurtigt indkalde til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde og få omstødt den beslutning?

-Selv om nogle har kritiseret beslutningen, så er de nok ikke så interesseret i at få det på tryk, fordi man gerne vil positionere sig sådan, at man ikke træder borgmesteren for meget over tæerne. Vi kan jo heller ikke nå at gøre noget ved det inden valget, og det samme gælder med hensyn til den klage, som en borger har sendt til ombudsmanden, konstaterer Carl Ilsøe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *