Ønsker du fortsat A-dominans trods kaos i pleje-omsorgen?

Fortsat A-dominans – til trods for pleje-kaos?

Vi bliver ofte spurgt: ’Hvorfor skal jeg stemme på Bornholmerlisten?’

Svarene kan være flere:

-du er enig i at udviklingen går så stærkt, at der er fornuft i at forholde sig konkret og endegyldigt til en problemstilling, når den opstår og ikke hypotetisk før den opstår.

-du kan godt lide, at vores beslutninger ikke er styret af et flertal i en partigruppe, men er vores egne, og at du i kommunalbestyrelsessalen direkte kan SE hvad vi stemmer, da vi stemmer individuelt – oftest er vi dog enige!

-du kan også godt li’ at vores beslutninger hver gang tager udgangspunkt i, hvad der gavner flest bornholmere – og at vi lytter til hvad vores medborgere mener, inden vi går til afstemning.

Resten er et spørgsmål om tillid. Tillid til at vi sætter os ind i tingene og bruger både livserfaring, indsigt og snusfornuft, når vi mener noget om noget. Og i forhold til at mene noget om noget, så så vi gerne at den nye kommunalbestyrelse udarbejdede en samlet helhedsplan for øens udvikling. Med en sådan kunne man undgå hovsa-løsninger og hovsa-beslutninger, som skaber uro ikke kun på de kommunale arbejdspladser, men også hos borgerne. Senest den forfejlede besparelse på social- og sundhedsområdet, som tydeligvis har været grebet forkert an. Man fristes til at spørge: Hvor blev den sunde fornuft af hér? Og kunne tilføje: og hvor blev ansvarligheden af?

Nu forsøger man at lappe-løse, og det er der da også behov for, for hvis ikke, så risikerer vi at hele omsorgsplejen knækker ned. Sent – alt for sent – blev der nedsat såkaldte § 17.4 udvalg, hvor også medarbejderen med fingeren på pulsen blev taget med på råd. I Bornholmerlistens optik ligner det dårlig ledelse og som borger i vores ø-samfund må jeg indrømme, at jeg mister tilliden til at de ledende kræfter i den siddende kommunalbestyrelse besidder føling og overblik.

Kan du som vælger fortsat give dem din støtte og din stemme?

Og et andet spørgsmål. Kunne du som vælger ønske dig, at alle beslutninger i salen alene blev truffet af eet parti – eller blot to? Ovenikøbet partier som mener, at hvis 7 i partigruppen er for og 5 imod – så går man i salen og stemmer med alle 12 stemmer for. Sådan er partidisicplin. Men er tiden ærligt talt ikke løbet fra dén måde at stemme på?

Hvis du ikke kan lide tanken om en topstyret kommunalbestyrelse, skal du nøje overveje, om du vil stemme, som du plejer. Bornholms gode udvikling skyldes ikke alene den siddende kommunalbestyrelse eller den valgte borgmester. Udviklingen er et resultat af et samlet opsving for hele Danmark og den vil fortsætte også her på øen selv med en anden borgmester eller en noget mindre A-dominans i kommunalbestyrelsessalen. Du kunne jo f.eks. stemme på en borger styret liste med holdninger fremfor ideologier.

Lisbeth Riemann, Bornholmerlisten – liste W, Pistolstræde 2, 3700 Rønne
www.bornholmerlisten.dk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *