Vi vil udskyde målet og redefinere begrebet CO2 neutral strøm!

Lad os undgå tåbelige løsninger!

Bornholmerlisten liste (W) vil IKKE være med til at ødelægge vores dyrebare natur og landskab ved at plastre arealer til med vindmøller eller solcelleparker.

Derfor vil vi arbejde på, at ÆNDRE Bornholms energi vision om at være CO2 neutral allerede i 2025!

Teknologien kan være lige om hjørnet, så vi fortsat kan nå den høje ambition om CO2 neutral ø – blot på et senere tidspunkt end 2025.

Desuden bør ”spillereglerne” for, hvad der er CO2 neutral strøm og hvad der er ”sort” strøm revurderes og laves om, da det viser sig, at en del af den strøm, der for nuværende produceres i vindmølleparker omkring Bornholm og i vindmølleparker i sydsverige og som vi trækker på via søkablet IKKE i det danske regnskab henregnes som CO2 neutral energi.
Det er ny viden for mange – også for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Bornholm skal fortsat være en GRØN Ø – en perle i Østersøen, der med sin Bright Green Island strategi vedvarende har kloge, grønne tiltag for øje. Det bæredygtige og det unikke skal samarbejde. Derfor må vi ikke lade udviklingen blive et kapløb med tiden – vi skal lade udviklingen ske i takt med tiden. Og bliver vi klogere undervejs, skal vi vedkende os det, og agere på det.

Bornholmerlisten er klar over at vi, når det gælder strømforsyning, altid skal have en selvstændig reservekapacitet at trække på – det kræver forsyningssikkerheden, men vi skal passe på med at jagte det CO2 neutrale strøm mål 2025 uden hensyntagen til vores elskede ø’s egenart og helt specielle natur. Dér sætter Bornholmerlisten de indre værdier højest – derfor stemmer vi NEJ TAK til flere landvindmøller og til solcelleparker i større stil!

På Bornholmerlistens vegne.

Carl Ilsøe, Kommunalbestyelsesmedlem

Bornholmerlisten.dk
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *