Bornholms Tidende, den 12. oktober 2017

SYNSPUNKT

VINDMØLLER OG BRIGHT GREEN ISLAND

Kommunalvalget nærmer sig og Bornholm skal nu beslutte sig for retningen for fremtidens energistrategi. Kæmpevindmøller på land – eller ønsker bornholmerne en anden vej?

Bornholmerlisten er ikke i tvivl. Heller ikke når vi lytter til den almindelige bornholmer som med rette bekymrer sig om de skadelige påvirkninger opsætning af kæmpe vindmøller på land medfører for mennesker og dyr, der bor omkring dem.

Bornholmerne vil ikke have dem, – den menneskelige og miljømæssige pris er for høj. Det står vist klart for de fleste – og alligevel insisterer Socialdemokratiet fortsat på at arbejde på en energistrategi ad dén sti. Hvorfor mon!?

For der ér da også en anden mulighed – eller måske endda flere.
Udviklingen inden for vindmøller på havet går i disse år så stærkt, ikke mindst i Østersøen. Hvis vi her på Bornholm fortsætter med at opstille vindmøller på land, udelukker vi os selv for den mulighed at tilslutte os til de eksisterende vindmølle projekter i Østersøen – projekter som der i øvrigt vil komme flere af.
Rønne havn har i den forbindelse en enestående chance for at blive den førende servicehavn for de kommende havvindmølleparker med arbejdspladser og udvikling af hele øen til følge. Det ser Bornholmerlisten en fremadrettet og fornuftig sannemhængskraft i, så dén udvikling vil listen bakke op om.

Hvis Socialdemokratiet får absolut flertal i salen ved det kommende kommunalvalg, vil vi få yderligere 9-10 kæmpe vindmøller på land. Det er vi ikke i tvivl om. Med mindre Socialdemokratiet forinden melder ud, det ikke vil ske, og mon dog. Partiet med borgmester Winni Grosbøll i spidsen går målrettet efter et Co2 neutralt Bornholm i 2025. Denne målsætning gælder for al strøm energi – men da transport sektoren udgør ca. 70% af Bornholms samlede Co2 udslip, er det nærliggende at forestille sig, at disse 9-10 kæmpe vindmøller følges op af flere, for at nå et resultat der kan stå mål med ordlyden: Bornholm – et 100% Co2 neutralt lille samfund.

Så vi spørger: Bliver vi plastret til med vindmøller på vores sparsomme arealer? Er der en reel risiko for det hvis Socialdemokratiet får absolut flertal?

Ønsker du en anden udvikling, så giv din stemme til en kandidat på Bornholmerlisten – eller på listen som helhed.
En stemme på Bornholmerlisten er en stemme på personlig frihed – din frihed – helt ind i kommunalbestyrelsessalen.

Bornholmerlisten (liste W)
Kandidater: Carl Ilsøe, Niels Henriksen, Kirstine Van Sabben, Kim Eg Thygesen, Lisbeth Riemann

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *