KØRER LOKALPOLITIKERNE PÅ AUTOPILOT?

Bragt i Bornholms Tidende, tirsdag d. 8/8 2017

Risikoen ved at køre træt i rutiner i en opgave, du har haft længe, kender vi alle.

Er det dét, der er ved at ske med flere af vores folkevalgte lokalpolitikere?

Hvorfor denne unødige udmelding om at der forud for budgetlægningen 2018 skulle udarbejdes et sparekatalog?

Kunne behovet for igen at sende bekymrende signaler til lokalbefolkningen om nedskæringer på områder, hvor der i forvejen er skåret dybt ikke have været vurderet efter, at man kendte til størrelsen af det udligningsbeløb, vi hvert år får fra staten?

Da dét beløb kom, stod det klart, at der ikke var behov for besparelser, og i dagens avis kan jeg læse, at vi ved en fremskrivning af det nuværende budget endda vil få et plus på 6 mill. i budget 2018. 

Herligt! 

Det skulle kunne give den siddende kommunalbestyrelse en forholdsvis nem opgave, når budgetforhandlingerne i starten af september finder sted. Læg dertil at kassebeholdningen ikke ligefrem er tæt på 0 – i virkeligheden måske en kende højere end hvad nødvendigt ér, så måske kunne der ligefrem blive plads til en smule imødekommenhed overfor områder, der de sidste år er skåret helt ind til benet? 

I dagens avis står nemlig også, at vores lokalpolitikere siden 2007 har skåret ialt 6 mill. i tilskuddet til vores folkeoplysende foreningsliv. 

Jeg skal ikke vurdere på, om de 4 mill. bornholmske skatteydere i 2017 har ydet til foreningslivet er i underkanten af, hvad en ø af vores størrelse bør afsætte – men jeg véd, at netop foreningslivet har en afgørende betydning for trivsel i hele vore ø-samfund, både for børn og voksne. Derfor bør det prioriteres og understøttes. Tænk om vi med øgede tilskud kunne skabe tilbud, der kan tage kampen op mod I-pads underholdning og give de unge lidt sved på panden og fællesoplevelser der også sikrer demokratidannelse! Og tænk om vi kunne finde øgede midler til de ‘varme hænder’ der skal tage sig af vores ældre og ressourcesvage borgere og/eller øgede midler til den hårdt trængte uddannelsesektor.

Jeg håber, de arbejdende udvalg – og også gerne resten af kommunalbestyrelsen – tager ud og taler med de, der har hænderne i opgaverne, og at de lytter…det skylder de folkevalgte os. Ligesom de skylder os ikke bare at køre på ‘autopilot’, når rammerne for hvordan skatteindtægterne skal bruges skal forhandles – dén ‘autopilot’ oplevede jeg brugt, da kommunalbestyrelsen tilbage i marts/april bestilte endnu et  (unødvendigt) sparekatalog. Et sparekatalog Bornholmerlisten iøvrigt stemte imod.

Lisbeth Riemann

Kandidat på Bornholmerlisten, liste W

til det kommende kommunalvalg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *