Læserbrev i Bornholms Tidende

 

 

Et valg at træffe – også for Rønne!

Hvad Søren, Lisbeth – kommer du helt til Svaneke?’
Spørgsmålet mødte mig en blæsende, kold dag i sidste uge hvor jeg var rundt med Bornholmerlistens valgbrochure til alle brevsprækker. Og Ja – jeg kommer gerne også helt til Svaneke – ligesom jeg gerne kommer helt til Nexø, Gudhjem, Allinge, Hasle, Aakirkeby og Klemensker.

Det vedkommer nemlig både mig og Bornholmerlisten, at der er trivsel og udvikling over hele øen. Når jeg alligevel lige i disse linjer vælger at henvende mig specielt til borgere i Rønne, er det fordi jeg af et ærligt hjerte vil tro, at min chance for at blive stemt ind ligger i den by, jeg har boet i de sidste 35 år. Og derfor skal opfordringen til mine medborgere i Rønne lyde:

-Vil du have en ’vagthund’ i salen som utrætteligt presser på for at Amtsgymnasiets snart kæmpe bygning i Søborgstræde ikke skal stå tom længe og blive en skændsel for Rønne…

-Vil du have en engageret Rønne bo som var med til at barsle Grønne Rønne’s visioner for vores by i salen for at kæmpe for at Amtmandsgården og den smukke have forbliver i offentligt eje til glæde for et Rønne Bymuseum og en Byhave ud over det sædvanlige…

-Vil du have en lokal ildsjæl i salen for at sikre fortsat forskønnelse af Rønne…

-Vil du oven i det lokale fokus have en medborger med et skarpt og målrettet blik på at skabe bedre vilkår for det bornholmske erhvervsliv til gavn for alle i arbejde og for det skattegrundlag der skal til, for at vi kan realisere alle de kulturelle og sociale goder, vi som borgere på vores dejlige ø både efterspørger og forventer…

-ja, så giv mig din personlige stemme, og følg mig undervejs – du vil nemlig altid kunne se, hvad jeg stemmer, når vi stemmer i kommunalbestyrelsessalen. Og jeg stemmer kun på det, min sunde fornuft siger mig tjener flest mulige bornholmere. I Rønne såvel som i Svaneke og i øens andre dejlige byer. Se evt. mere om Bornholmerlisten’s holdninger på www.bornholmerlisten.dk

 

Lisbeth Riemann

Kandidat på Bornholmerlisten (liste W)

Pistolstræde 2, 3700 Rønne

Mobil 20200641

 

Bornholmerlisten om kommunaldirektør Peter Loft’s indgreb mod ytringsfriheden for ansatte under valgkampen.

Bornholms Tidende, mandag d. 13/11 2018:

Carl Ilsøe om forbud mod valgreportager:

Det er en form for censur

I mine snart 36 år i kommunalpolitik har jeg aldrig oplevet noget lignende. Det er helt usædvanligt, og set med mine øjne er der tale om en form for censur og en form for beskyttelse af magthaveren. I dette tilfælde borgmesteren, fordi det er en kedelig sag i en kommune, hvor man gerne vil beskrive, at alt fungerer perfekt.

Så skarp lyder kritikken fra Bornholmerlistens Carl Ilsøe efter, at kommunaldirektør Peter Loft i sidste uge har nedlagt forbud mod at medierne kan lave reportage fra bl.a. hjemmeplejen og plejehjemmene som led i kommunalvalgets emner. Det er ifølge kommunaldirektøren sket for at beskytte de ansatte mod at blive taget til indtægt for holdninger, der kan risikere at blive misbrugt i valgkampen.

Carl Ilsøe kæder beslutningen sammen med den kritik, der har været af kommunens ældrepleje de seneste uger, og altså en beslutninger, der er kommet fra et højere sted end kommunaldirektørens kontor.

-Jeg er overbevidst om, at det ikke er Peter Loft, der har taget beslutningen. Han har sendt beskeden ud og tager det på sin kappe, men det gør han selvfølgelig ikke af sig selv. Så dumme er der næppe nogen, der er. Det er hårde ord, og så kan du sige, at det er injurierende, men de kan bare anlægge injuriesag, hvis de vil. Der er overhovedet ingen tvivl om, at borgmesteren har sat det i gang, men det kan jeg jo ikke bevise, siger Carl Ilsøe.

Kan du ikke forholde dig til, at man virkelig ønsker at beskytte de kommunalt ansatte i valgkampen?

-Det er i hvert fald det, man dækker sig ind under. Det vil altid være en balanceakt, men så længe der ikke er nogen, der er blevet misbrugt endnu, så lugter det voldsomt. Både Bornholmerlisten og andre partier siger, at dette er uacceptabelt.

Aldrig oplevet tidligere.

En ekspert har udtalt til avisen, at man har indført lignende forbud i andre kommuner tidligere.

-Ja, og en anden ekspert har udtalt det modsatte. Jeg tvivler ikke på, at det har fundet sted andre steder i landet, men her på Bornholm har jeg i mine 36 år i politik aldrig oplevet, at det har været nødvendigt tidligere. Mig bekendt er ingen blevet forulempet endnu. Men der er kommet nogle uheldige sager frem, som alle vi politikere – inklusive mig selv – overhovedet ikke har været klar over, så der er jo et problem eet eller andet sted, som man ikke kan blive ved med at dække over.

-Enten lytter man ikke til de ansatte, der går og laver arbejdet på jorden, eller også er det noget andet. Vi er alle klar over, at hjemmehjælpen har travlt, men vidste ikke, at det åbenbart er sådan et kæmpe problem, siger Carl Ilsøe.

-Jeg tror, at et flertal i kommunalbestyrelsen lige som mig mener, at det er utilstedeligt, tilføjer han.

Hvis det er tilfældet, så kunne I vel hurtigt indkalde til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde og få omstødt den beslutning?

-Selv om nogle har kritiseret beslutningen, så er de nok ikke så interesseret i at få det på tryk, fordi man gerne vil positionere sig sådan, at man ikke træder borgmesteren for meget over tæerne. Vi kan jo heller ikke nå at gøre noget ved det inden valget, og det samme gælder med hensyn til den klage, som en borger har sendt til ombudsmanden, konstaterer Carl Ilsøe.

Ønsker du fortsat A-dominans trods kaos i pleje-omsorgen?

Fortsat A-dominans – til trods for pleje-kaos?

Vi bliver ofte spurgt: ’Hvorfor skal jeg stemme på Bornholmerlisten?’

Svarene kan være flere:

-du er enig i at udviklingen går så stærkt, at der er fornuft i at forholde sig konkret og endegyldigt til en problemstilling, når den opstår og ikke hypotetisk før den opstår.

-du kan godt lide, at vores beslutninger ikke er styret af et flertal i en partigruppe, men er vores egne, og at du i kommunalbestyrelsessalen direkte kan SE hvad vi stemmer, da vi stemmer individuelt – oftest er vi dog enige!

-du kan også godt li’ at vores beslutninger hver gang tager udgangspunkt i, hvad der gavner flest bornholmere – og at vi lytter til hvad vores medborgere mener, inden vi går til afstemning.

Resten er et spørgsmål om tillid. Tillid til at vi sætter os ind i tingene og bruger både livserfaring, indsigt og snusfornuft, når vi mener noget om noget. Og i forhold til at mene noget om noget, så så vi gerne at den nye kommunalbestyrelse udarbejdede en samlet helhedsplan for øens udvikling. Med en sådan kunne man undgå hovsa-løsninger og hovsa-beslutninger, som skaber uro ikke kun på de kommunale arbejdspladser, men også hos borgerne. Senest den forfejlede besparelse på social- og sundhedsområdet, som tydeligvis har været grebet forkert an. Man fristes til at spørge: Hvor blev den sunde fornuft af hér? Og kunne tilføje: og hvor blev ansvarligheden af?

Nu forsøger man at lappe-løse, og det er der da også behov for, for hvis ikke, så risikerer vi at hele omsorgsplejen knækker ned. Sent – alt for sent – blev der nedsat såkaldte § 17.4 udvalg, hvor også medarbejderen med fingeren på pulsen blev taget med på råd. I Bornholmerlistens optik ligner det dårlig ledelse og som borger i vores ø-samfund må jeg indrømme, at jeg mister tilliden til at de ledende kræfter i den siddende kommunalbestyrelse besidder føling og overblik.

Kan du som vælger fortsat give dem din støtte og din stemme?

Og et andet spørgsmål. Kunne du som vælger ønske dig, at alle beslutninger i salen alene blev truffet af eet parti – eller blot to? Ovenikøbet partier som mener, at hvis 7 i partigruppen er for og 5 imod – så går man i salen og stemmer med alle 12 stemmer for. Sådan er partidisicplin. Men er tiden ærligt talt ikke løbet fra dén måde at stemme på?

Hvis du ikke kan lide tanken om en topstyret kommunalbestyrelse, skal du nøje overveje, om du vil stemme, som du plejer. Bornholms gode udvikling skyldes ikke alene den siddende kommunalbestyrelse eller den valgte borgmester. Udviklingen er et resultat af et samlet opsving for hele Danmark og den vil fortsætte også her på øen selv med en anden borgmester eller en noget mindre A-dominans i kommunalbestyrelsessalen. Du kunne jo f.eks. stemme på en borger styret liste med holdninger fremfor ideologier.

Lisbeth Riemann, Bornholmerlisten – liste W, Pistolstræde 2, 3700 Rønne
www.bornholmerlisten.dk