Vi finder plads til en folkerace motorbane!

Vi må (også) finde plads til en folkerace motorbane!

Ja – de støjer mens de morer sig og får afløb for fart og spænding, når de kører om kap i de udrangerede biler – men jeg synes, de, der vedkender sig denne fritidsinteresse skal have mulighed for at dyrke den. Derfor må kommunalbestyrelsen – og andre behjæpelige sjæle – finde et egnet sted.

Kunne det f.eks. være grusgraven bag Knudsker Kirke?

En beliggenhed tæt på Rønne kunne også give en øget publikums interesse.
Jeg skynder mig at sige, at fagfolk med forstand på støjgener og decibel skal ind over her, for JA – den endelige placering skal være dér, hvor den generer færrest mulige. At nævne en beliggenhed nær Rønne kan være uklogt rent politisk for en kandidat til det kommende kommunalvalg, men jeg gør det alligevel for at vise, at jeg ikke har berøringsangst hverken med dette spørgsmål, eller med spørgsmål om vindmøller, kunst i rundkørsler etc. Etc.

Min holdning er klar: NEJ til vindmøller på land. NEJ til krænkende kunst i rundkørsler, NEJ til en laden stå til i forhold til store tomme bygninger (Gymnasiet i Søborgstræde i Rønne som er sat til salg) JA til offensiv i forhold til at skaffe nye arbejdspladser (Almegårds Kasserne er en mulighed i det forestående forsvarsforlig…håber borgmester Winni Grosbøll m.følge har lagt pres på Christiansborg). JA til stadig flere varme hænder til et ældresegment, der bliver vedvarende større, JA til en friere folkeskole hvis succes ikke måles i antallet af læringstimer, JA til en GRATIS busordning for alle skolesøgende børn. Og først og fremmest JA til at kunne stemme i KB salen udfra personlig overbevisning og sund fornuft – det kan jeg, fordi jeg stiller op på Bornholmerlisten. Præcis dér kan jeg lytte til dig, og stemme for, hvad der gavner os alle bedst!

Lisbeth Riemann
Kandidat på Bornholmerlisten (W)
Pistolstræde 2
3700 Rønne

Vi vil udskyde målet og redefinere begrebet CO2 neutral strøm!

Lad os undgå tåbelige løsninger!

Bornholmerlisten liste (W) vil IKKE være med til at ødelægge vores dyrebare natur og landskab ved at plastre arealer til med vindmøller eller solcelleparker.

Derfor vil vi arbejde på, at ÆNDRE Bornholms energi vision om at være CO2 neutral allerede i 2025!

Teknologien kan være lige om hjørnet, så vi fortsat kan nå den høje ambition om CO2 neutral ø – blot på et senere tidspunkt end 2025.

Desuden bør ”spillereglerne” for, hvad der er CO2 neutral strøm og hvad der er ”sort” strøm revurderes og laves om, da det viser sig, at en del af den strøm, der for nuværende produceres i vindmølleparker omkring Bornholm og i vindmølleparker i sydsverige og som vi trækker på via søkablet IKKE i det danske regnskab henregnes som CO2 neutral energi.
Det er ny viden for mange – også for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Bornholm skal fortsat være en GRØN Ø – en perle i Østersøen, der med sin Bright Green Island strategi vedvarende har kloge, grønne tiltag for øje. Det bæredygtige og det unikke skal samarbejde. Derfor må vi ikke lade udviklingen blive et kapløb med tiden – vi skal lade udviklingen ske i takt med tiden. Og bliver vi klogere undervejs, skal vi vedkende os det, og agere på det.

Bornholmerlisten er klar over at vi, når det gælder strømforsyning, altid skal have en selvstændig reservekapacitet at trække på – det kræver forsyningssikkerheden, men vi skal passe på med at jagte det CO2 neutrale strøm mål 2025 uden hensyntagen til vores elskede ø’s egenart og helt specielle natur. Dér sætter Bornholmerlisten de indre værdier højest – derfor stemmer vi NEJ TAK til flere landvindmøller og til solcelleparker i større stil!

På Bornholmerlistens vegne.

Carl Ilsøe, Kommunalbestyelsesmedlem

Bornholmerlisten.dk
 

Stop dét formynderi!

Naturligvis en ”ommer” hr. Redaktør.

I sin leder på bagsiden af dagens avis mandag den 16. oktober skriver Søren Christensen, at det var en klokkeklar forkert beslutning, da Kommunalbestyrelsen besluttede at iscafeen Svaneke Chokoladeri på Store torv i Rønne, ikke kan få sin alkoholbevilling forlænget.

Efter Bornholmerlistens mening, var det en formynderisk beslutning, som blev tromlet igennem af det mindst mulige flertal nemlig 14 imod 13. Det værste er vel næsten, at beslutningen faktisk blev truffet uden nogen egentlig fornuftig begrundelse.

Uomtvisteligt var der medlemmer i den største gruppe der blev tvunget til at stemme som de gjorde. Måske var det en slags hævn imod at ØL – Sagen blev tabt med bravur? Men – det ville da have været direkte tåbeligt hvis Kommunalbestyrelsen skulle bestemme om man efter endt træning eller et besøg som tilskuer, ikke skulle kunne nyde en øl i de selvejendes idrætshallers cafeterier.

Når Svaneke Chokoladeri på Torvet i Rønne, ikke fremover må servere en øl eller et glas vin til sine gæster, så går det jo ikke ud over de kære Kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det går naturligvis ud over ejeren af Svaneke Chokoladeri og forretningens omsætning. MEN – det går mest ud over turisterne og vore egne borgere, der meget gerne vil give Store Torv i Rønne et løft og gøre det til et hyggeligt og rart sted at være og opholde sig.

Bornholmerlisten, liste W vil naturligvis arbejde for at ændre denne kedelige beslutning, hvis vi får styrke hertil i forbindelse med nyvalget til Kommunalbestyrelsen tirsdag den 21. november. Husk det.

På Bornholmerlisten liste W`s vegne

Carl Ilsøe, kommunalbestyrelsesmedlem

Bornholmerlisten.dk

Selvfølgelig er det en rundkirke, Tommy Kaas!

Bornholms Tidende 10. oktober 2017

Selvfølgelig er det en rundkirke, Tommy Kaas!

Uanset hvor kunstnerrisk man kigger på den er kunstværket i menigmands øjne en karikeret gengivelse er én af de mest respekterede seværdigheder, vi har her på Bornholm.

 

Og ja – det klæder os at tage imod gaven fra Brdr. Larsens Legat med ydmyghed og respekt, men det klæder også de folkevalgte, at håndtere den massive modstand mod præcis dette kunstværk og den konsekvens værkets placering i rundkørslen afstedkommer – med samme respekt.

Intet ville i mine øjne have været mere ligetil end at lytte til kritikken – tage den til efterretning og bede de valgte kunstnere om et andet bud på kunst i det offentlige rum, – og gerne et bud der havde taget hensyn til, at træet i rundkørslen skulle blive stående. En sådan ’bunden’ opgave kunne de så, hvis det indskrænkede deres kunstneriske frihed, have takket nej-tak til at kreere.

Kritikken har stået på længe og har taget til i styrke, og alligevel vælger kommunalbestyrelsen ved seneste fællesmøde fortsat at stemme for etableringen incl. en vedvarende årlig ekstra udgift til pasning og pleje.

Det er i mine øjne en unødvendig og respektløs magtdemonstration som kun kan kaste véd på bålet om politikerlede. Lige præcis sagen om kunsten i rundkørslen som rigtigt mange ikke kan li’, var en kærkommen lejlighed til – for en gangs skyld (?) – at lytte til borgerne – og tage dem alvorligt. Som det sig hør og bør i et ægte demokrati.

 

Havde jeg siddet i kommunalbestyrelsessalen, havde jeg stemt NEJ til bevillingen af de ekstrapenge, der skal sikre en løbende vedligeholdelse af kunsten – og dermed NEJ TAK til opsætning af kunstværket. Kommer jeg i kommunalbestyrelsen ved det kommende valg, vil mine valg – fra sag til sag – tages udfra personlig indsigt og sund fornuft – OG respekt for høringssvar fra borgerne.

 

Lisbeth Riemann

Kandidat på Bornholmerlisten (Liste W)

Bornholms Tidende, den 12. oktober 2017

SYNSPUNKT

VINDMØLLER OG BRIGHT GREEN ISLAND

Kommunalvalget nærmer sig og Bornholm skal nu beslutte sig for retningen for fremtidens energistrategi. Kæmpevindmøller på land – eller ønsker bornholmerne en anden vej?

Bornholmerlisten er ikke i tvivl. Heller ikke når vi lytter til den almindelige bornholmer som med rette bekymrer sig om de skadelige påvirkninger opsætning af kæmpe vindmøller på land medfører for mennesker og dyr, der bor omkring dem.

Bornholmerne vil ikke have dem, – den menneskelige og miljømæssige pris er for høj. Det står vist klart for de fleste – og alligevel insisterer Socialdemokratiet fortsat på at arbejde på en energistrategi ad dén sti. Hvorfor mon!?

For der ér da også en anden mulighed – eller måske endda flere.
Udviklingen inden for vindmøller på havet går i disse år så stærkt, ikke mindst i Østersøen. Hvis vi her på Bornholm fortsætter med at opstille vindmøller på land, udelukker vi os selv for den mulighed at tilslutte os til de eksisterende vindmølle projekter i Østersøen – projekter som der i øvrigt vil komme flere af.
Rønne havn har i den forbindelse en enestående chance for at blive den førende servicehavn for de kommende havvindmølleparker med arbejdspladser og udvikling af hele øen til følge. Det ser Bornholmerlisten en fremadrettet og fornuftig sannemhængskraft i, så dén udvikling vil listen bakke op om.

Hvis Socialdemokratiet får absolut flertal i salen ved det kommende kommunalvalg, vil vi få yderligere 9-10 kæmpe vindmøller på land. Det er vi ikke i tvivl om. Med mindre Socialdemokratiet forinden melder ud, det ikke vil ske, og mon dog. Partiet med borgmester Winni Grosbøll i spidsen går målrettet efter et Co2 neutralt Bornholm i 2025. Denne målsætning gælder for al strøm energi – men da transport sektoren udgør ca. 70% af Bornholms samlede Co2 udslip, er det nærliggende at forestille sig, at disse 9-10 kæmpe vindmøller følges op af flere, for at nå et resultat der kan stå mål med ordlyden: Bornholm – et 100% Co2 neutralt lille samfund.

Så vi spørger: Bliver vi plastret til med vindmøller på vores sparsomme arealer? Er der en reel risiko for det hvis Socialdemokratiet får absolut flertal?

Ønsker du en anden udvikling, så giv din stemme til en kandidat på Bornholmerlisten – eller på listen som helhed.
En stemme på Bornholmerlisten er en stemme på personlig frihed – din frihed – helt ind i kommunalbestyrelsessalen.

Bornholmerlisten (liste W)
Kandidater: Carl Ilsøe, Niels Henriksen, Kirstine Van Sabben, Kim Eg Thygesen, Lisbeth Riemann