Ja – vel blir’ det svært at blive valgt!

Ja – vel blir’ det svært at blive valgt!

…for det ér svært for os mennesker, at vælge anderledes, end vi plejer. Og de fleste vælgere stemmer på de store partier.

I Bornholms radio her til morgen fortæller en valgforsker netop, at de lokale lister – de der repræsenterer borgerne i det lille lokalsamfund (på Bornholm: Bornholmerlisten) får svært ved at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen i år, fordi antallet af folkevalgte i salen reduceres fra 27 til 24 bornholmere.

Ja, det blir’ svært, men ikke umuligt.

For der ér stadig vælgere derude, der ønsker at det nære samfund ikke alene styres af regeringspartier med topstyrede folkevalgte.

Der ér stadig vælgere derude, der ønsker at debatten i salen kan være så nuanceret som mulig – at borgerne bliver hørt og at enhver beslutning tager udgangspunkt i netop borgernes behov og et samlet syn på, hvad der tjener Bornholm bedst.

En stemme på en kandidat på Bornholmerlisten er en stemme, der bliver hørt OGSÅ i kommunalbestyrelsessalen! En stemme på en kandidat på de store partier bliver ikke nødvendigvis hørt i samme sal – denne kandidat kan meget vel være henvist til alene at præge debatten og beslutningerne i partimøder forud for kommunalbestyrelsesmøder. Det kan du også se, hvis du følger kommunalbestyrelsesmøder på TV2 Bornholm. Der sidder en del folkevalgte, som aldrig – eller sjældent – udtaler sig i salen. Og hvad deres personlige holdning kan være, kender man kun til i partimøderne – dér hvor det besluttes, hvad der skal stemmes for og imod i salen. Og i partimøderne er det flertallet, der bestemmer. Også over de stemmer, der evt. måtte gå imod.

På dén måde er der givet stemt ting igennem i salen, som ikke reelt har haft et samlet flertal med sig – hvis der havde været en åben og lige debat for alle folkevalgte i salen.

Det er i min optik at undergrave det sande demokrati – hvis man lige tænker over det een gang mere!

Har vi brug for at lave et mini Christiansborg på Bornholm? Er det foreneligt med det lille samfund, vi lever i?

Efter min mening: nej tak. Jeg havde gerne set, at samtlige kandidater til det kommende kommunalvalg stillede op som selvstændige mennesker – frie af partidiciplin og topstyring. Dét ville give os et frit ‘parlament’ – et sandt demokrati.

Bornholmerlisten vil den åbne debat. Vi siger nej tak til vindmøller på land, men ja tak til vindmøller til havs. Vi ønsker gratis buskørsel til alle skolesøgende børn og en styrket undervisning, der sikrer de bedste vilkår for både den stærke og den svage elev. Vi ønsker et øget fokus på, om det bornholmske erhvervsliv nu også får del i de økonomiske støtteordninger, der gives dem, vi går ind for bæredygtige og realistiske grønne løsninger – væk med indkøbsposer i plastik f.eks. – vi tager ansvaret for vore ældre nærværende og seriøst. 

Blir’ det svært at blive valgt..? 

Måske – Bornholmerlisten har ikke indgået valgforbund af netop dén grund, at vi vil vælges som den frie stemme, vi er. Vi vil ikke trækkes med ind i salen på overskydende stemmer fra et andet parti. Vi stoler på, at bornholmerne vil de sande demokrati – helt ind i byrådssalen!

Lisbeth Riemann

Kandidat på Bornholmerlisten, liste W

sammen med Carl Ilsøe, Kirstine van Sabben, Niels Henriksen, Kim Eg Thygesen.

KØRER LOKALPOLITIKERNE PÅ AUTOPILOT?

Bragt i Bornholms Tidende, tirsdag d. 8/8 2017

Risikoen ved at køre træt i rutiner i en opgave, du har haft længe, kender vi alle.

Er det dét, der er ved at ske med flere af vores folkevalgte lokalpolitikere?

Hvorfor denne unødige udmelding om at der forud for budgetlægningen 2018 skulle udarbejdes et sparekatalog?

Kunne behovet for igen at sende bekymrende signaler til lokalbefolkningen om nedskæringer på områder, hvor der i forvejen er skåret dybt ikke have været vurderet efter, at man kendte til størrelsen af det udligningsbeløb, vi hvert år får fra staten?

Da dét beløb kom, stod det klart, at der ikke var behov for besparelser, og i dagens avis kan jeg læse, at vi ved en fremskrivning af det nuværende budget endda vil få et plus på 6 mill. i budget 2018. 

Herligt! 

Det skulle kunne give den siddende kommunalbestyrelse en forholdsvis nem opgave, når budgetforhandlingerne i starten af september finder sted. Læg dertil at kassebeholdningen ikke ligefrem er tæt på 0 – i virkeligheden måske en kende højere end hvad nødvendigt ér, så måske kunne der ligefrem blive plads til en smule imødekommenhed overfor områder, der de sidste år er skåret helt ind til benet? 

I dagens avis står nemlig også, at vores lokalpolitikere siden 2007 har skåret ialt 6 mill. i tilskuddet til vores folkeoplysende foreningsliv. 

Jeg skal ikke vurdere på, om de 4 mill. bornholmske skatteydere i 2017 har ydet til foreningslivet er i underkanten af, hvad en ø af vores størrelse bør afsætte – men jeg véd, at netop foreningslivet har en afgørende betydning for trivsel i hele vore ø-samfund, både for børn og voksne. Derfor bør det prioriteres og understøttes. Tænk om vi med øgede tilskud kunne skabe tilbud, der kan tage kampen op mod I-pads underholdning og give de unge lidt sved på panden og fællesoplevelser der også sikrer demokratidannelse! Og tænk om vi kunne finde øgede midler til de ‘varme hænder’ der skal tage sig af vores ældre og ressourcesvage borgere og/eller øgede midler til den hårdt trængte uddannelsesektor.

Jeg håber, de arbejdende udvalg – og også gerne resten af kommunalbestyrelsen – tager ud og taler med de, der har hænderne i opgaverne, og at de lytter…det skylder de folkevalgte os. Ligesom de skylder os ikke bare at køre på ‘autopilot’, når rammerne for hvordan skatteindtægterne skal bruges skal forhandles – dén ‘autopilot’ oplevede jeg brugt, da kommunalbestyrelsen tilbage i marts/april bestilte endnu et  (unødvendigt) sparekatalog. Et sparekatalog Bornholmerlisten iøvrigt stemte imod.

Lisbeth Riemann

Kandidat på Bornholmerlisten, liste W

til det kommende kommunalvalg.