En stemme på bornholmerlisten er en stemme på demokrati – helt ind i byrådssalen.

I kommunalpolitik handler det om, hvad der tjener Bornholm og bornholmerne bedst og det kræver langt større politisk fleksibilitet, end klassisk partidisciplin tillader. Derfor er Bornholmerlisten et godt sted at sætte sit kryds, hvis man som vælger vil være sikker på, at et nej er et nej, og et ja et ja.

I dét lys burde samtlige byrådskandidater gå til valg på Bornholmerlisten, af den simple grund, at Bornholmerlistens kandidater ikke mister deres egne politiske prioriteter – hvor nuancerede de end måtte være. Vi forpligtes kun af én ting, og det ér at stemme efter egen overbevisning om, hvad der tjener Bornholm og bornholmerne bedst og at udøve vores demokratiske ret til at stemme efter netop dén overbevisning – ikke kun på gruppemøder i Bornholmerlisten, men i særdeleshed i afstemninger i byrådssalen.

Bornholmerlisten praktiserer med andre ord ikke liste-disciplin – vi praktiserer demokrati – helt ind i byrådssalen.  Vi skal ikke nødvendigvis mene det samme om alting – og vi bankes med andre ord ikke på plads til at gøre det .

En stemme på de store gamle partier er normalt en stemme på partidisciplin. Og det er måske nok nødvendigt i forhold til et Folketingsvalg, men et kommunalvalg handler i videre udstrækning om de nære ting og goder, vi ønsker os, for at her er godt at bo – hele livet.

Og når det kommer til netop dét, er forskellen på de politiske ideologier – de gode tanker for Bornholm – , som de enkelte partier og lister går til kommunalvalg på, efter min vurdering meget små. Forskellen er langt større, når det kommer til i hvor stor udstrækning, den enkelte folkevalgte kandidat har sin demokratiske ret til at give sin holdning – og sin stemme – til kende helt ind i byrådssalen.

Er det flertallet udenfor eller indenfor byrådssalen, der bestemmer..?

Forud for alle byrådsmøder afholdes der gruppemøder i de enkelte partier – også i Bornholmerlisten. Man drøfter de ting, der er på dagsordenen til det kommende byrådsmøde, og hér er det så, at partidisciplinen i de store gamle partier træder i kraft.

Et parti med f.eks. 10 folkevalgte til byrådssalen er måske på gruppemødet uenige om et punkt på dagsordenen. Lad os sige at 6 er for – mens 4 er imod. På grund af partidisciplinen dikteres de 4 imod-stemmer nu til i stedet at stemme for… og dermed imod deres egen overbevisning om, hvad der tjener bornholmerne og Bornholm bedst. Det kan man måske godt kalde demokratisk adfærd – flertallet bestemmer – men ville det ikke være rimeligt, om det var flertallet i byrådssalen, – fremfor i partigruppen – der påvirkede udviklingen? Og er det rimeligt, at der sidder folkevalgte i byrådssalen, hvis holdninger ikke kommer frem?

En tidligere kendt bornholmsk toppolitiker udtalte ved sin udtræden af kommunalbestyrelsen,  at kommunen styres af ganske få personer… og jeg vover at tilføje af præcis dén grund, jeg beskriver ovenfor.

Med kun 23 folkevalgte kommunalmedlemmer mener jeg, at tiden er moden til at sige nej-tak til topstyrede partier og ja-tak til udbredt demokrati i byrådssalen!

Så derfor, kære vælger, tænk en ekstra gang,  når du sætter dit kryds til november – måske skal du overveje IKKE at gøre, som du plejer – men lige løfte blikket og kigge længere ned på listen og stemme på en person – eller en liste – der giver den enkelte kandidat friheden til at arbejde for, hvad der er til gavn for dig og Bornholm – helt ind i byrådssalen.

Lisbeth Riemann

Kandidat på Bornholmerlisten – liste W