Læserbrev i Bornholms Tidende

 

 

Et valg at træffe – også for Rønne!

Hvad Søren, Lisbeth – kommer du helt til Svaneke?’
Spørgsmålet mødte mig en blæsende, kold dag i sidste uge hvor jeg var rundt med Bornholmerlistens valgbrochure til alle brevsprækker. Og Ja – jeg kommer gerne også helt til Svaneke – ligesom jeg gerne kommer helt til Nexø, Gudhjem, Allinge, Hasle, Aakirkeby og Klemensker.

Det vedkommer nemlig både mig og Bornholmerlisten, at der er trivsel og udvikling over hele øen. Når jeg alligevel lige i disse linjer vælger at henvende mig specielt til borgere i Rønne, er det fordi jeg af et ærligt hjerte vil tro, at min chance for at blive stemt ind ligger i den by, jeg har boet i de sidste 35 år. Og derfor skal opfordringen til mine medborgere i Rønne lyde:

-Vil du have en ’vagthund’ i salen som utrætteligt presser på for at Amtsgymnasiets snart kæmpe bygning i Søborgstræde ikke skal stå tom længe og blive en skændsel for Rønne…

-Vil du have en engageret Rønne bo som var med til at barsle Grønne Rønne’s visioner for vores by i salen for at kæmpe for at Amtmandsgården og den smukke have forbliver i offentligt eje til glæde for et Rønne Bymuseum og en Byhave ud over det sædvanlige…

-Vil du have en lokal ildsjæl i salen for at sikre fortsat forskønnelse af Rønne…

-Vil du oven i det lokale fokus have en medborger med et skarpt og målrettet blik på at skabe bedre vilkår for det bornholmske erhvervsliv til gavn for alle i arbejde og for det skattegrundlag der skal til, for at vi kan realisere alle de kulturelle og sociale goder, vi som borgere på vores dejlige ø både efterspørger og forventer…

-ja, så giv mig din personlige stemme, og følg mig undervejs – du vil nemlig altid kunne se, hvad jeg stemmer, når vi stemmer i kommunalbestyrelsessalen. Og jeg stemmer kun på det, min sunde fornuft siger mig tjener flest mulige bornholmere. I Rønne såvel som i Svaneke og i øens andre dejlige byer. Se evt. mere om Bornholmerlisten’s holdninger på www.bornholmerlisten.dk

 

Lisbeth Riemann

Kandidat på Bornholmerlisten (liste W)

Pistolstræde 2, 3700 Rønne

Mobil 20200641

 

Bornholmerlisten om kommunaldirektør Peter Loft’s indgreb mod ytringsfriheden for ansatte under valgkampen.

Bornholms Tidende, mandag d. 13/11 2018:

Carl Ilsøe om forbud mod valgreportager:

Det er en form for censur

I mine snart 36 år i kommunalpolitik har jeg aldrig oplevet noget lignende. Det er helt usædvanligt, og set med mine øjne er der tale om en form for censur og en form for beskyttelse af magthaveren. I dette tilfælde borgmesteren, fordi det er en kedelig sag i en kommune, hvor man gerne vil beskrive, at alt fungerer perfekt.

Så skarp lyder kritikken fra Bornholmerlistens Carl Ilsøe efter, at kommunaldirektør Peter Loft i sidste uge har nedlagt forbud mod at medierne kan lave reportage fra bl.a. hjemmeplejen og plejehjemmene som led i kommunalvalgets emner. Det er ifølge kommunaldirektøren sket for at beskytte de ansatte mod at blive taget til indtægt for holdninger, der kan risikere at blive misbrugt i valgkampen.

Carl Ilsøe kæder beslutningen sammen med den kritik, der har været af kommunens ældrepleje de seneste uger, og altså en beslutninger, der er kommet fra et højere sted end kommunaldirektørens kontor.

-Jeg er overbevidst om, at det ikke er Peter Loft, der har taget beslutningen. Han har sendt beskeden ud og tager det på sin kappe, men det gør han selvfølgelig ikke af sig selv. Så dumme er der næppe nogen, der er. Det er hårde ord, og så kan du sige, at det er injurierende, men de kan bare anlægge injuriesag, hvis de vil. Der er overhovedet ingen tvivl om, at borgmesteren har sat det i gang, men det kan jeg jo ikke bevise, siger Carl Ilsøe.

Kan du ikke forholde dig til, at man virkelig ønsker at beskytte de kommunalt ansatte i valgkampen?

-Det er i hvert fald det, man dækker sig ind under. Det vil altid være en balanceakt, men så længe der ikke er nogen, der er blevet misbrugt endnu, så lugter det voldsomt. Både Bornholmerlisten og andre partier siger, at dette er uacceptabelt.

Aldrig oplevet tidligere.

En ekspert har udtalt til avisen, at man har indført lignende forbud i andre kommuner tidligere.

-Ja, og en anden ekspert har udtalt det modsatte. Jeg tvivler ikke på, at det har fundet sted andre steder i landet, men her på Bornholm har jeg i mine 36 år i politik aldrig oplevet, at det har været nødvendigt tidligere. Mig bekendt er ingen blevet forulempet endnu. Men der er kommet nogle uheldige sager frem, som alle vi politikere – inklusive mig selv – overhovedet ikke har været klar over, så der er jo et problem eet eller andet sted, som man ikke kan blive ved med at dække over.

-Enten lytter man ikke til de ansatte, der går og laver arbejdet på jorden, eller også er det noget andet. Vi er alle klar over, at hjemmehjælpen har travlt, men vidste ikke, at det åbenbart er sådan et kæmpe problem, siger Carl Ilsøe.

-Jeg tror, at et flertal i kommunalbestyrelsen lige som mig mener, at det er utilstedeligt, tilføjer han.

Hvis det er tilfældet, så kunne I vel hurtigt indkalde til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde og få omstødt den beslutning?

-Selv om nogle har kritiseret beslutningen, så er de nok ikke så interesseret i at få det på tryk, fordi man gerne vil positionere sig sådan, at man ikke træder borgmesteren for meget over tæerne. Vi kan jo heller ikke nå at gøre noget ved det inden valget, og det samme gælder med hensyn til den klage, som en borger har sendt til ombudsmanden, konstaterer Carl Ilsøe.

Ønsker du fortsat A-dominans trods kaos i pleje-omsorgen?

Fortsat A-dominans – til trods for pleje-kaos?

Vi bliver ofte spurgt: ’Hvorfor skal jeg stemme på Bornholmerlisten?’

Svarene kan være flere:

-du er enig i at udviklingen går så stærkt, at der er fornuft i at forholde sig konkret og endegyldigt til en problemstilling, når den opstår og ikke hypotetisk før den opstår.

-du kan godt lide, at vores beslutninger ikke er styret af et flertal i en partigruppe, men er vores egne, og at du i kommunalbestyrelsessalen direkte kan SE hvad vi stemmer, da vi stemmer individuelt – oftest er vi dog enige!

-du kan også godt li’ at vores beslutninger hver gang tager udgangspunkt i, hvad der gavner flest bornholmere – og at vi lytter til hvad vores medborgere mener, inden vi går til afstemning.

Resten er et spørgsmål om tillid. Tillid til at vi sætter os ind i tingene og bruger både livserfaring, indsigt og snusfornuft, når vi mener noget om noget. Og i forhold til at mene noget om noget, så så vi gerne at den nye kommunalbestyrelse udarbejdede en samlet helhedsplan for øens udvikling. Med en sådan kunne man undgå hovsa-løsninger og hovsa-beslutninger, som skaber uro ikke kun på de kommunale arbejdspladser, men også hos borgerne. Senest den forfejlede besparelse på social- og sundhedsområdet, som tydeligvis har været grebet forkert an. Man fristes til at spørge: Hvor blev den sunde fornuft af hér? Og kunne tilføje: og hvor blev ansvarligheden af?

Nu forsøger man at lappe-løse, og det er der da også behov for, for hvis ikke, så risikerer vi at hele omsorgsplejen knækker ned. Sent – alt for sent – blev der nedsat såkaldte § 17.4 udvalg, hvor også medarbejderen med fingeren på pulsen blev taget med på råd. I Bornholmerlistens optik ligner det dårlig ledelse og som borger i vores ø-samfund må jeg indrømme, at jeg mister tilliden til at de ledende kræfter i den siddende kommunalbestyrelse besidder føling og overblik.

Kan du som vælger fortsat give dem din støtte og din stemme?

Og et andet spørgsmål. Kunne du som vælger ønske dig, at alle beslutninger i salen alene blev truffet af eet parti – eller blot to? Ovenikøbet partier som mener, at hvis 7 i partigruppen er for og 5 imod – så går man i salen og stemmer med alle 12 stemmer for. Sådan er partidisicplin. Men er tiden ærligt talt ikke løbet fra dén måde at stemme på?

Hvis du ikke kan lide tanken om en topstyret kommunalbestyrelse, skal du nøje overveje, om du vil stemme, som du plejer. Bornholms gode udvikling skyldes ikke alene den siddende kommunalbestyrelse eller den valgte borgmester. Udviklingen er et resultat af et samlet opsving for hele Danmark og den vil fortsætte også her på øen selv med en anden borgmester eller en noget mindre A-dominans i kommunalbestyrelsessalen. Du kunne jo f.eks. stemme på en borger styret liste med holdninger fremfor ideologier.

Lisbeth Riemann, Bornholmerlisten – liste W, Pistolstræde 2, 3700 Rønne
www.bornholmerlisten.dk

 

 

Vi finder plads til en folkerace motorbane!

Vi må (også) finde plads til en folkerace motorbane!

Ja – de støjer mens de morer sig og får afløb for fart og spænding, når de kører om kap i de udrangerede biler – men jeg synes, de, der vedkender sig denne fritidsinteresse skal have mulighed for at dyrke den. Derfor må kommunalbestyrelsen – og andre behjæpelige sjæle – finde et egnet sted.

Kunne det f.eks. være grusgraven bag Knudsker Kirke?

En beliggenhed tæt på Rønne kunne også give en øget publikums interesse.
Jeg skynder mig at sige, at fagfolk med forstand på støjgener og decibel skal ind over her, for JA – den endelige placering skal være dér, hvor den generer færrest mulige. At nævne en beliggenhed nær Rønne kan være uklogt rent politisk for en kandidat til det kommende kommunalvalg, men jeg gør det alligevel for at vise, at jeg ikke har berøringsangst hverken med dette spørgsmål, eller med spørgsmål om vindmøller, kunst i rundkørsler etc. Etc.

Min holdning er klar: NEJ til vindmøller på land. NEJ til krænkende kunst i rundkørsler, NEJ til en laden stå til i forhold til store tomme bygninger (Gymnasiet i Søborgstræde i Rønne som er sat til salg) JA til offensiv i forhold til at skaffe nye arbejdspladser (Almegårds Kasserne er en mulighed i det forestående forsvarsforlig…håber borgmester Winni Grosbøll m.følge har lagt pres på Christiansborg). JA til stadig flere varme hænder til et ældresegment, der bliver vedvarende større, JA til en friere folkeskole hvis succes ikke måles i antallet af læringstimer, JA til en GRATIS busordning for alle skolesøgende børn. Og først og fremmest JA til at kunne stemme i KB salen udfra personlig overbevisning og sund fornuft – det kan jeg, fordi jeg stiller op på Bornholmerlisten. Præcis dér kan jeg lytte til dig, og stemme for, hvad der gavner os alle bedst!

Lisbeth Riemann
Kandidat på Bornholmerlisten (W)
Pistolstræde 2
3700 Rønne

Vi vil udskyde målet og redefinere begrebet CO2 neutral strøm!

Lad os undgå tåbelige løsninger!

Bornholmerlisten liste (W) vil IKKE være med til at ødelægge vores dyrebare natur og landskab ved at plastre arealer til med vindmøller eller solcelleparker.

Derfor vil vi arbejde på, at ÆNDRE Bornholms energi vision om at være CO2 neutral allerede i 2025!

Teknologien kan være lige om hjørnet, så vi fortsat kan nå den høje ambition om CO2 neutral ø – blot på et senere tidspunkt end 2025.

Desuden bør ”spillereglerne” for, hvad der er CO2 neutral strøm og hvad der er ”sort” strøm revurderes og laves om, da det viser sig, at en del af den strøm, der for nuværende produceres i vindmølleparker omkring Bornholm og i vindmølleparker i sydsverige og som vi trækker på via søkablet IKKE i det danske regnskab henregnes som CO2 neutral energi.
Det er ny viden for mange – også for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Bornholm skal fortsat være en GRØN Ø – en perle i Østersøen, der med sin Bright Green Island strategi vedvarende har kloge, grønne tiltag for øje. Det bæredygtige og det unikke skal samarbejde. Derfor må vi ikke lade udviklingen blive et kapløb med tiden – vi skal lade udviklingen ske i takt med tiden. Og bliver vi klogere undervejs, skal vi vedkende os det, og agere på det.

Bornholmerlisten er klar over at vi, når det gælder strømforsyning, altid skal have en selvstændig reservekapacitet at trække på – det kræver forsyningssikkerheden, men vi skal passe på med at jagte det CO2 neutrale strøm mål 2025 uden hensyntagen til vores elskede ø’s egenart og helt specielle natur. Dér sætter Bornholmerlisten de indre værdier højest – derfor stemmer vi NEJ TAK til flere landvindmøller og til solcelleparker i større stil!

På Bornholmerlistens vegne.

Carl Ilsøe, Kommunalbestyelsesmedlem

Bornholmerlisten.dk
 

Stop dét formynderi!

Naturligvis en ”ommer” hr. Redaktør.

I sin leder på bagsiden af dagens avis mandag den 16. oktober skriver Søren Christensen, at det var en klokkeklar forkert beslutning, da Kommunalbestyrelsen besluttede at iscafeen Svaneke Chokoladeri på Store torv i Rønne, ikke kan få sin alkoholbevilling forlænget.

Efter Bornholmerlistens mening, var det en formynderisk beslutning, som blev tromlet igennem af det mindst mulige flertal nemlig 14 imod 13. Det værste er vel næsten, at beslutningen faktisk blev truffet uden nogen egentlig fornuftig begrundelse.

Uomtvisteligt var der medlemmer i den største gruppe der blev tvunget til at stemme som de gjorde. Måske var det en slags hævn imod at ØL – Sagen blev tabt med bravur? Men – det ville da have været direkte tåbeligt hvis Kommunalbestyrelsen skulle bestemme om man efter endt træning eller et besøg som tilskuer, ikke skulle kunne nyde en øl i de selvejendes idrætshallers cafeterier.

Når Svaneke Chokoladeri på Torvet i Rønne, ikke fremover må servere en øl eller et glas vin til sine gæster, så går det jo ikke ud over de kære Kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det går naturligvis ud over ejeren af Svaneke Chokoladeri og forretningens omsætning. MEN – det går mest ud over turisterne og vore egne borgere, der meget gerne vil give Store Torv i Rønne et løft og gøre det til et hyggeligt og rart sted at være og opholde sig.

Bornholmerlisten, liste W vil naturligvis arbejde for at ændre denne kedelige beslutning, hvis vi får styrke hertil i forbindelse med nyvalget til Kommunalbestyrelsen tirsdag den 21. november. Husk det.

På Bornholmerlisten liste W`s vegne

Carl Ilsøe, kommunalbestyrelsesmedlem

Bornholmerlisten.dk

Selvfølgelig er det en rundkirke, Tommy Kaas!

Bornholms Tidende 10. oktober 2017

Selvfølgelig er det en rundkirke, Tommy Kaas!

Uanset hvor kunstnerrisk man kigger på den er kunstværket i menigmands øjne en karikeret gengivelse er én af de mest respekterede seværdigheder, vi har her på Bornholm.

 

Og ja – det klæder os at tage imod gaven fra Brdr. Larsens Legat med ydmyghed og respekt, men det klæder også de folkevalgte, at håndtere den massive modstand mod præcis dette kunstværk og den konsekvens værkets placering i rundkørslen afstedkommer – med samme respekt.

Intet ville i mine øjne have været mere ligetil end at lytte til kritikken – tage den til efterretning og bede de valgte kunstnere om et andet bud på kunst i det offentlige rum, – og gerne et bud der havde taget hensyn til, at træet i rundkørslen skulle blive stående. En sådan ’bunden’ opgave kunne de så, hvis det indskrænkede deres kunstneriske frihed, have takket nej-tak til at kreere.

Kritikken har stået på længe og har taget til i styrke, og alligevel vælger kommunalbestyrelsen ved seneste fællesmøde fortsat at stemme for etableringen incl. en vedvarende årlig ekstra udgift til pasning og pleje.

Det er i mine øjne en unødvendig og respektløs magtdemonstration som kun kan kaste véd på bålet om politikerlede. Lige præcis sagen om kunsten i rundkørslen som rigtigt mange ikke kan li’, var en kærkommen lejlighed til – for en gangs skyld (?) – at lytte til borgerne – og tage dem alvorligt. Som det sig hør og bør i et ægte demokrati.

 

Havde jeg siddet i kommunalbestyrelsessalen, havde jeg stemt NEJ til bevillingen af de ekstrapenge, der skal sikre en løbende vedligeholdelse af kunsten – og dermed NEJ TAK til opsætning af kunstværket. Kommer jeg i kommunalbestyrelsen ved det kommende valg, vil mine valg – fra sag til sag – tages udfra personlig indsigt og sund fornuft – OG respekt for høringssvar fra borgerne.

 

Lisbeth Riemann

Kandidat på Bornholmerlisten (Liste W)

Bornholms Tidende, den 12. oktober 2017

SYNSPUNKT

VINDMØLLER OG BRIGHT GREEN ISLAND

Kommunalvalget nærmer sig og Bornholm skal nu beslutte sig for retningen for fremtidens energistrategi. Kæmpevindmøller på land – eller ønsker bornholmerne en anden vej?

Bornholmerlisten er ikke i tvivl. Heller ikke når vi lytter til den almindelige bornholmer som med rette bekymrer sig om de skadelige påvirkninger opsætning af kæmpe vindmøller på land medfører for mennesker og dyr, der bor omkring dem.

Bornholmerne vil ikke have dem, – den menneskelige og miljømæssige pris er for høj. Det står vist klart for de fleste – og alligevel insisterer Socialdemokratiet fortsat på at arbejde på en energistrategi ad dén sti. Hvorfor mon!?

For der ér da også en anden mulighed – eller måske endda flere.
Udviklingen inden for vindmøller på havet går i disse år så stærkt, ikke mindst i Østersøen. Hvis vi her på Bornholm fortsætter med at opstille vindmøller på land, udelukker vi os selv for den mulighed at tilslutte os til de eksisterende vindmølle projekter i Østersøen – projekter som der i øvrigt vil komme flere af.
Rønne havn har i den forbindelse en enestående chance for at blive den førende servicehavn for de kommende havvindmølleparker med arbejdspladser og udvikling af hele øen til følge. Det ser Bornholmerlisten en fremadrettet og fornuftig sannemhængskraft i, så dén udvikling vil listen bakke op om.

Hvis Socialdemokratiet får absolut flertal i salen ved det kommende kommunalvalg, vil vi få yderligere 9-10 kæmpe vindmøller på land. Det er vi ikke i tvivl om. Med mindre Socialdemokratiet forinden melder ud, det ikke vil ske, og mon dog. Partiet med borgmester Winni Grosbøll i spidsen går målrettet efter et Co2 neutralt Bornholm i 2025. Denne målsætning gælder for al strøm energi – men da transport sektoren udgør ca. 70% af Bornholms samlede Co2 udslip, er det nærliggende at forestille sig, at disse 9-10 kæmpe vindmøller følges op af flere, for at nå et resultat der kan stå mål med ordlyden: Bornholm – et 100% Co2 neutralt lille samfund.

Så vi spørger: Bliver vi plastret til med vindmøller på vores sparsomme arealer? Er der en reel risiko for det hvis Socialdemokratiet får absolut flertal?

Ønsker du en anden udvikling, så giv din stemme til en kandidat på Bornholmerlisten – eller på listen som helhed.
En stemme på Bornholmerlisten er en stemme på personlig frihed – din frihed – helt ind i kommunalbestyrelsessalen.

Bornholmerlisten (liste W)
Kandidater: Carl Ilsøe, Niels Henriksen, Kirstine Van Sabben, Kim Eg Thygesen, Lisbeth Riemann

 

Ja – vel blir’ det svært at blive valgt!

Ja – vel blir’ det svært at blive valgt!

…for det ér svært for os mennesker, at vælge anderledes, end vi plejer. Og de fleste vælgere stemmer på de store partier.

I Bornholms radio her til morgen fortæller en valgforsker netop, at de lokale lister – de der repræsenterer borgerne i det lille lokalsamfund (på Bornholm: Bornholmerlisten) får svært ved at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen i år, fordi antallet af folkevalgte i salen reduceres fra 27 til 24 bornholmere.

Ja, det blir’ svært, men ikke umuligt.

For der ér stadig vælgere derude, der ønsker at det nære samfund ikke alene styres af regeringspartier med topstyrede folkevalgte.

Der ér stadig vælgere derude, der ønsker at debatten i salen kan være så nuanceret som mulig – at borgerne bliver hørt og at enhver beslutning tager udgangspunkt i netop borgernes behov og et samlet syn på, hvad der tjener Bornholm bedst.

En stemme på en kandidat på Bornholmerlisten er en stemme, der bliver hørt OGSÅ i kommunalbestyrelsessalen! En stemme på en kandidat på de store partier bliver ikke nødvendigvis hørt i samme sal – denne kandidat kan meget vel være henvist til alene at præge debatten og beslutningerne i partimøder forud for kommunalbestyrelsesmøder. Det kan du også se, hvis du følger kommunalbestyrelsesmøder på TV2 Bornholm. Der sidder en del folkevalgte, som aldrig – eller sjældent – udtaler sig i salen. Og hvad deres personlige holdning kan være, kender man kun til i partimøderne – dér hvor det besluttes, hvad der skal stemmes for og imod i salen. Og i partimøderne er det flertallet, der bestemmer. Også over de stemmer, der evt. måtte gå imod.

På dén måde er der givet stemt ting igennem i salen, som ikke reelt har haft et samlet flertal med sig – hvis der havde været en åben og lige debat for alle folkevalgte i salen.

Det er i min optik at undergrave det sande demokrati – hvis man lige tænker over det een gang mere!

Har vi brug for at lave et mini Christiansborg på Bornholm? Er det foreneligt med det lille samfund, vi lever i?

Efter min mening: nej tak. Jeg havde gerne set, at samtlige kandidater til det kommende kommunalvalg stillede op som selvstændige mennesker – frie af partidiciplin og topstyring. Dét ville give os et frit ‘parlament’ – et sandt demokrati.

Bornholmerlisten vil den åbne debat. Vi siger nej tak til vindmøller på land, men ja tak til vindmøller til havs. Vi ønsker gratis buskørsel til alle skolesøgende børn og en styrket undervisning, der sikrer de bedste vilkår for både den stærke og den svage elev. Vi ønsker et øget fokus på, om det bornholmske erhvervsliv nu også får del i de økonomiske støtteordninger, der gives dem, vi går ind for bæredygtige og realistiske grønne løsninger – væk med indkøbsposer i plastik f.eks. – vi tager ansvaret for vore ældre nærværende og seriøst. 

Blir’ det svært at blive valgt..? 

Måske – Bornholmerlisten har ikke indgået valgforbund af netop dén grund, at vi vil vælges som den frie stemme, vi er. Vi vil ikke trækkes med ind i salen på overskydende stemmer fra et andet parti. Vi stoler på, at bornholmerne vil de sande demokrati – helt ind i byrådssalen!

Lisbeth Riemann

Kandidat på Bornholmerlisten, liste W

sammen med Carl Ilsøe, Kirstine van Sabben, Niels Henriksen, Kim Eg Thygesen.

KØRER LOKALPOLITIKERNE PÅ AUTOPILOT?

Bragt i Bornholms Tidende, tirsdag d. 8/8 2017

Risikoen ved at køre træt i rutiner i en opgave, du har haft længe, kender vi alle.

Er det dét, der er ved at ske med flere af vores folkevalgte lokalpolitikere?

Hvorfor denne unødige udmelding om at der forud for budgetlægningen 2018 skulle udarbejdes et sparekatalog?

Kunne behovet for igen at sende bekymrende signaler til lokalbefolkningen om nedskæringer på områder, hvor der i forvejen er skåret dybt ikke have været vurderet efter, at man kendte til størrelsen af det udligningsbeløb, vi hvert år får fra staten?

Da dét beløb kom, stod det klart, at der ikke var behov for besparelser, og i dagens avis kan jeg læse, at vi ved en fremskrivning af det nuværende budget endda vil få et plus på 6 mill. i budget 2018. 

Herligt! 

Det skulle kunne give den siddende kommunalbestyrelse en forholdsvis nem opgave, når budgetforhandlingerne i starten af september finder sted. Læg dertil at kassebeholdningen ikke ligefrem er tæt på 0 – i virkeligheden måske en kende højere end hvad nødvendigt ér, så måske kunne der ligefrem blive plads til en smule imødekommenhed overfor områder, der de sidste år er skåret helt ind til benet? 

I dagens avis står nemlig også, at vores lokalpolitikere siden 2007 har skåret ialt 6 mill. i tilskuddet til vores folkeoplysende foreningsliv. 

Jeg skal ikke vurdere på, om de 4 mill. bornholmske skatteydere i 2017 har ydet til foreningslivet er i underkanten af, hvad en ø af vores størrelse bør afsætte – men jeg véd, at netop foreningslivet har en afgørende betydning for trivsel i hele vore ø-samfund, både for børn og voksne. Derfor bør det prioriteres og understøttes. Tænk om vi med øgede tilskud kunne skabe tilbud, der kan tage kampen op mod I-pads underholdning og give de unge lidt sved på panden og fællesoplevelser der også sikrer demokratidannelse! Og tænk om vi kunne finde øgede midler til de ‘varme hænder’ der skal tage sig af vores ældre og ressourcesvage borgere og/eller øgede midler til den hårdt trængte uddannelsesektor.

Jeg håber, de arbejdende udvalg – og også gerne resten af kommunalbestyrelsen – tager ud og taler med de, der har hænderne i opgaverne, og at de lytter…det skylder de folkevalgte os. Ligesom de skylder os ikke bare at køre på ‘autopilot’, når rammerne for hvordan skatteindtægterne skal bruges skal forhandles – dén ‘autopilot’ oplevede jeg brugt, da kommunalbestyrelsen tilbage i marts/april bestilte endnu et  (unødvendigt) sparekatalog. Et sparekatalog Bornholmerlisten iøvrigt stemte imod.

Lisbeth Riemann

Kandidat på Bornholmerlisten, liste W

til det kommende kommunalvalg.