Ældreområdet
Vi vil prioritere at afsætte nødvendige midler for at sikre vore ældre borgere en tryg, værdig og aktiv dagligdag i et omsorgsfuldt miljø. Vi vil have konstant fokus på, om der er hænder og tid nok til at håndtere denne opgave.

For Bornholmerlisten er vore ældre ikke en byrde, men et ansvar, vi tager seriøst. Og vi lytter til de, der har deres daglige virke dér og til de, der skal bo der.

Bornholmerlisten - liste W - tager ansvaret for vore ældre seriøst og tænker gerne alternativt.

Skole- og uddannelsesområdet
Vi vedkender os et stadigt stigende ansvar for, at ikke kun Folkeskolen på Bornholm styrkes og udvikles til at være blandt de bedst fungerende i Danmark, men også at den samlede uddannelsessektor får vilkår der stimulerer lysten til - og udbytte af at uddanne sig på Bornholm.

Og hér er vi lydhøre overfor de erfaringer, der gøres i skolen. Er undervisningstiden for lang? Er forberedelsestiden tilstrækkelig fleksibel?

Vi går ind for at de ældste elever samles på skoler, hvor optimale undervisningsvilkår forefindes, men begræder tabet af skoler i nærområder.

Bornholmerlisten - liste W - ønsker gratis kørselsordning med bus for alle skolesøgende børn på Bornholm og en øget bevidstgørelse af, at det kan betale sig at dygtiggøre sig.

Vækst i arbejdspladser
Vi vil prioritere vilkår, der skaber vækst i antal af arbejdspladser og i udvikling af kompetencer for den enkelte.

Vi vil prioritere tiltag, der understøtter en kultur, der giver tro på fremtiden og som bevidstgør det sociale ansvar både for vedvarende at tage elever ind og for at give plads til den del af arbejdsstyrken, der er på kanten af arbejdsmarkedet.

Bornholmerlisten - liste W - lytter til erhvervslivets behov - både hos arbejdsgiver - og arbejdstager og understøtter tiltag, der imødekommer begge parter.

Grøn Ø
Vi støtter grøn energiudvikling, så længe den passer til Bornholm og gavner bornholmerne.

Vindmøller ønsker vi placeret i havet, og vores særprægede natur vil vi beskytte, så den fortsat vil være en stærk attraktion for Bornholm og den helårsturisme, vi vil understøtte udvikling af.

Bornholmerlisten - liste W - ønsker realistiske løsninger i overensstemmelse med virkelighedens verden.

Fritid og kultur
Vi ønsker at understøtte lokale borgerforeninger, idræts- og kulturliv i lokalområderne - en støtte som bl.a. er nødvendig for at holde liv i de ildsjæle, som er garanter for at der sker noget aktivt og udviklende i de små lokalsamfund på Bornholm.

Bornholmerlisten - liste W - vil medvirke til, at Bornholm bliver et godt sted at bo - hele livet!

Kontakt

Carl Løwe Ilsøe
mail: carl.ilsoee@brk.dk
Klik foto for info:

Kirstine Van Sabben
mail: Kirstine.van.Sabben@brk.dk
Klik foto for info:

Lisbeth Riemann
mail: lisbethriemann@live.dk
Klik foto for info:

Niels Henriksen
mail: nhen3700@gmail.com
Klik foto for info:

Kim Eg Thygesen
mail: thygesenegkim@gmail.com
Klik foto for info: