Velkommen

Bornholmer-Listen (BL) er min nye lokalliste. Bornholmerlisten

Hvis jeg ikke kan opnå de 7-900 personlige stemmer et mandat kommer til at "koste" (afhængigt af stemmeprocenten) så kommer jeg  ikke ind i den nye Kommunalbestyrelse og skal naturligvis heller ikke det.

Således er spillets regler når man ikke stiller op for et parti og hverken har partistemmer eller stemmer fra en spidskandidat at trække på.

Det er reelt nok og også meget demokratisk.

Jeg har været 32 år uafbrudt i lokalpolitik og brænder fortsat for sagen og især for at være med til at gennemføre de nødvendige beslutninger for Bornholm, der skal tages i den kommende valgperiode.

Desuden vil jeg gerne være med til at debatten bliver mere åben i Kommunalbestyrelsen såvel som i offentligheden.

Alt skal ikke være aftalt af 2-3 personer på forhånd. Det er for det første ikke særligt demokratisk og bestemt heller ikke godt for engagementet for hverken politikere eller andre ildsjæle.

Bornholmerlisten vil arbejde for den Bornholmske befolkning uden hensyntagen til politiske ideologier.

Jeg vil prioritere gode rammebetingelser for erhvervslivet som noget af det vigtigste.

Desuden skal det være attraktivt at bo på hele Bornholm og alt skal ikke topstyres, for der skal være plads til individuelle ønsker og behov.

De institutioner der bør være centralt placeret skal naturligvis dette, men ellers bør der "bredes ud" på hele øen. F. eks. Virker det "tåbeligt" at Bornholms Forsyning flytter til Rønne (hvor man i øvrigt ikke forsyner med hverken vand eller varme).

Tanken om en GRØN Ø er helt rigtig, men det skal udmøntes mere konsekvent i det offentlige regi.

Bornholms målsætning skal ikke være "abstrakt", men være indenfor grænsen af det rimeligt opnåelige og så skal der prioriteres så der ikke satses på alt på samme tid.

De ældste Folkeskoleklasser skal samles centralt medens man skal bibeholde mindre skoleenheder for de yngste børn så tæt ved deres bopæl som det er praktisk muligt.

Der skal uddelegeres ansvar og kompetence i høj grad til foreninger og organisationer hvor dette er praktisk muligt. 

Slutteligt vil jeg foreslå at Bopælspligten afskaffes generelt, dog i første omgang som en forsøgsordning, således at der kan stoppes op, HVIS en meget uheldig udvikling skulle vise sig.

 

Carl Ilsøe

2013. 04. 07.